IT- og kontraktret

Når der søges juridisk rådgivning i sager vedrørende kontraktforhold og it-ret, kan MLS LAW blandt andet rådgive om:

 • Rammekontrakter
 • Outsourcing-kontrakter
 • Konsulentaftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Leverings- og distributionsaftaler
 • Licensaftaler
 • Udbud
 • Varemærker og ophavsret på Internettet
 • Retningslinjer for brug af e-mail og internettet på arbejdspladsen
 • Domænespørgsmål
 • Persondatalovgivning
 • E-handel og internetjura