Ansættelsesforhold

Når der søges juridisk rådgivning i forbindelse med ansættelsesret, kan MLS LAW blandt andet rådgive om:

  • Ansættelseskontrakter og ansættelsesbeviser
  • Opsigelse og bortvisning
  • Funktionærret
  • Ansættelsesretlige tvister
  • Kunde- og konkurrenceklausuler
  • Personalepolitikker- og håndbøger